Menu Sluiten

Biografie van Eduard Walg

Eduard Walg werd op 26 november 1847 geboren in Leerdam, een stadje in de provincie Zuid-Holland. Hij was het tweede kind van Jacob Walg en Mietje Denekamp.

Eduard had 3 broers (Machiel Walg, Machiel Mozes Walg en Abraham Walg) en ook 3 zussen ( Sara Walg, Heintje Walg en Henriette Martina Roka Walg). Twee van hen , Machiel en Henriette Martina Roka, overleden echter al op jonge leeftijd. Iets meer dan een jaar na de geboorte van zijn jongste zusje overleed ook zijn moeder, op 45-jarige leeftijd.

Eduard woonde in zijn jeugd aan de Kerkstraat nr 92 . Als gevolg van omnummering veranderde het huisnummer later in nr. 102. Het huisje aan de Kerkstraat was al generaties lang het onderkomen van de familie Walg. Het bood ook vaak onderdak aan onderwijzers en voorzangers van de Israëlitische Gemeente Leerdam. De Joodse Gemeente in Leerdam was klein en bestond maar uit enkele families. Voor het vervullen van de belangrijke functies binnen de Gemeente, was zij vaak genoodzaakt mensen “van buitenaf” te contracteren.

Over Eduard’s jeugd is niet veel te vertellen. In het burgerlijk register van 1850-1860 staat hij ingeschreven als school leerling, dus men kan aannemen dat hij naar de lagere school in Leerdam ging. Daarnaast zal hij extra Joodse lessen hebben gevolgd. Een vervolgopleiding heeft er niet ingezeten, want in het bevolkingsregister van het volgende decennium staat hij vermeld als koopman in manufacturen . Een verkoper in allerhande textiel zoals lapjes, theedoeken, zakdoeken et cetera. Hoogstwaarschijnlijk ging hij met een grote mand langs de deuren om zijn waar te verkopen.

Rond 1870 begon het gezin van Jacob Walg uit te waaieren. Zus Heintje trouwde en verhuisde naar Meerkerk en ook broer Machiel Mozes verliet het huis om in Kampen aan de slag te gaan. Eduard vertrok ook; hij ging naar Ouderkerk aan den IJssel om daar met de eveneens Joodse Klaartje Blok te trouwen. Eduard kende Klaartje al zijn hele leven.  Want wat opmerkelijk was aan hun huwelijk, was dat zij een volle nicht was van Eduard. De moeders van beide echtelieden waren zussen.

Officieel was een huwelijk tussen nichten en neven in de 19e eeuw verboden (art 88 BW). Wilde men als nicht en neef toch een huwelijk met elkaar aangaan, moest er toestemming verleend worden door de Koning. Eduard (26) en Klaartje (31) hebben die toestemming gekregen want op maandag 4 mei 1874 werden zij officieel door het huwelijk met elkaar verbonden. Het religieuze huwelijk (Choepa) vond waarschijnlijk enkele dagen daarna plaatst in Schoonhoven. In een klein artikel uit het Nederlands Israelitisch Weekblad (hierna N.I.W.) blijkt dat een collecte op hun bruiloft bijna fl. 13,75  had opgeleverd voor het Centraal Israelitisch Weeshuis. Omgerekend heeft dat een waarde van 315 euro nu.

Op 3 maart 1875 werd het echtpaar verblijd met hun eerste kinderen. Een tweeling! Hester en Mietje waren hun namen. Anderhalf jaar hierna krijgen ze ook hun eerste zoon, genaamd Jacob. Hierna volgden nog 4 kinderen, die allen in Lekkerkerk geboren werden. De familie was daar in 1877 naartoe verhuist. Een reder daarvoor kan de aanwezigheid van een huissynagoge in Lekkerkerk zijn geweest. Het dorp, dat slechts 8 kilometer van Ouderkerk af lag, had in die periode een kleine Joodse gemeenschap.

In 1886 was de familie compleet. Naast Eduard en Klaartje, bestond het gezin uit de eerdergenoemde tweeling Hester en Mietje (1875) de zonen Jacob (1876), Andries (1877), Henri (1881) en dochters Elizabeth (1883) en Sara (1886).

Eduard was een harde werker. Uit de advertenties in de krant kunnen we opmaken dat hij diverse werkzaamheden uitvoerde. Zo zien we hem adverteren als schatter van roerende goederen en maakte hij reclame voor de verkoop van “gouden en zilveren werken”. Ook adverteerde hij voor “een nieuwe uitvinding van groote toekomst”; de rotatie-naaimachine.

In 1884 nam hij officieel de zaak van zijn , toen inmiddels overleden, schoonvader over en verandert de naam naar “Firma E. Walg”. En dat Eduard een goede ondernemer is blijkt uit de snelle ontwikkeling van zijn zaak. In 1888 werd Lekkerkerk te klein voor de zaken van Eduard en verhuist hij met zijn gezin naar Rotterdam. Daar handelde hij waarschijnlijk eerst vanuit huis en werkte hij bij als pakhuisknecht. Maar in 1892 kreeg hij zijn eerste fysieke winkel aan de Schiedamschedijk nr. 21. Vier jaar later barstte de zaak al uit zijn voegen en toog hij naar een groter pand aan de Schiedamschedijk nr. 5 . Hier bleef hij ongeveer vijf jaar zitten om in 1901 wederom te verhuizen. Ditmaal naar de drukke winkelstraat De Westewagenstraat nr. 69.

Over de zaken van Eduard Walg volgen nog aparte artikelen, maar gezegd kan worden dat hij absoluut succesvol was met zijn boter- en kaashandel(s) .De winkels van Walg waren echt een fenomeen in (Joods) Rotterdam en stonden vooral goed aangeschreven vanwege de hoge kwaliteit van zijn waren.

In 1907 overleed zijn geliefde vrouw Klaartje. Zij was 65 jaar toen ze overleed. Het verlies zal groot geweest zijn binnen het hechte gezin. Maar Eduard lijkt de leegte letterlijk en figuurlijk snel op te vullen. Want na het overlijden van Klaartje is hij nooit alleen geweest. Altijd was zijn huis gevuld met familieleden die onderdak vonden bij hem. Pas rond 1918 lijkt het huis wat leger te worden. Als alle kinderen hun eigen gezin hebben gesticht en ook de overige familieleden het huis hebben verlaten, komt de vrijgezelle zoon Henri vanuit Den Haag terug naar Rotterdam. Hij gaat dan bij zijn vader inwonen.

Naarmate Eduard ouder werd namen Henri en Jacob de steeds meer taken over van Eduard. Zoon Andries opent zijn eigen Kaashandel elders in Rotterdam. En ook de andere kinderen lijken binnen de firma werk te hebben gevonden. De familie is gesettled.

Na een lang en actief leven overlijd Eduard op 26 november 1931. Hij werd 81 jaar. Hij ligt begraven op de Israelitische begraafplaats aan het Toepad in Rotterdam.

∗ Deze versie van de biografie is altijd tijdelijk van aard. Naarmate er meer gegevens worden gevonden, zal ook de biografie herschreven worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *